Seminario “Federalismo e Unión Europea: o papel do parlamento”

A Asociación Federalista de Galicia organiza o seminario “Federalismo e Unión Europea: o papel do parlamento” impartido por Cristina Ares
Castro-Conde, profesora de Política da Unión Europea da Universidade de Santiago de Compostela, que terá lugar mércores 25
de xaneiro ás 19.30 h na sede do Ateneo (praza de Salvador Parga, nº 4, 2º),